Broer

Broer benyttes ofte når en eller flere tenner mangler. En forutsetning er at pasienten har noen sterke tenner riktig plassert i munnen, som broen kan festes til. Broer fremstilles av tanntekniker på samme måte som kroner For at en bro skal vare, er det viktig at pasienten er nøye med renhold og får regelmessig oppfølging av tannlege eller tannpleier for kontroll av broen.

Proteser

Tannproteser er erstatninger for manglende tenner. Det finnes to typer avtakbare tannproteser: hel- og delproteser. Vi gir deg selvfølgelig råd om hvilke type protese som egner seg best for deg.

En protese er laget etter et nøyaktig avtrykk av gane og kjevekam. Det brukes et tannkjøttfarget akrylmateriale hvor kunstige tenner i plast festes. Protesen til underkjeven er hesteskoformet fordi det skal være plass til tungen. Tungen er med på å holde protesene fast. Det er bl. a. derfor man skal lære seg å bruke proteser.